ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่...เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
  • สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
    325 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

ประชุมจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานของบุคลากรจ้างเหมาบริการทุกประเภทในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2566

ประจำปีงบประมาณ 2566