ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่...เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
  • สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
    325 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

ที่ตั้ง/แผนผัง

สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
325 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-721532 โทรสาร นายภาคิธ จันทร์ตั้ง

ขอเส้นทางไปที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

...