ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่...เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
  • สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
    325 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

ข้อมูลนักศึกษา

สรุปจำนวนนักศึกษาจบหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์  
ที่ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา/กศน.อำเภอ ภาคเรียนที่ 1/2565 รวม
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
1 1267010001 เมืองฯ 16 116 191 323
2 1267020000 ชนแดน 8 59 62 129
3 1267030000 หล่มสัก 6 83 174 263
4 1267040000 หล่มเก่า 5 45 80 130
5 1267050000 วิเชียรบุรี 19 47 73 139
6 1267060000 ศรีเทพ 0 25 49 74
7 1267070000 หนองไผ่ 8 67 97 172
8 1267080000 บึงสามพัน 20 26 46 92
9 1267090000 น้ำหนาว 2 28 14 44
10 1267100000 วังโป่ง 3 18 19 40
11 1267110000 เขาค้อ 0 11 15 26
รวมทั้งสิ้น 87 525 820 1,432