ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่...เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
  • สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
    325 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมการจัดงานรายงานผลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา09.00น. นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมการจัดงานรายงานผลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ร่วมกับหน่วยงาน/สถานศึกษา ในกลุ่มโซนภาคเหนือ ณ โรงแรมTHE PARKจ.พิษณุโลก

25 ก.ค. 65 | รับชม : 24 ครั้ง