ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่...เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
  • สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
    325 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารับรางวัล

สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารับรางวัล "เพชรบูรณ์ พอเพียง ระยะที่ 2" ประจำปีงบประมาณ 2565
28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมส่วนราชการที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยก่อนการประชุม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบรางวัล และใบประกาศเกรียติคุณให้กับบุคลากรและหน่วยงานส่วนราชการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการเพชรบูรณ์ พอเพียง ระยะที่2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในโอกาสนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่ได้ดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมเมืองราด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
https://www.thailandplus.tv/archives/639649 ;


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 - รับชม : 15 ครั้ง