ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่...เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
  • สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
    325 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก และจุดตรวจรองบริการนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 3 มกราคม 2565 น.ส.นัทธมน สกุลณมรรคา รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาค้อ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก และจุดตรวจรองบริการนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเขาค้อเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการจัดตั้งจุตตรวจและจุดบริการประชาชนขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการแนะนำเส้นทาง ดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรและให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที กรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น 
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 18.00 - 24.00 น.


วันที่ 3 มกราคม 2566 - รับชม : 6 ครั้ง